Zielone Karty

 

 

Przewodnik na temat Zielonej Karty

 

Zielona Karta zwana inaczej Kartą Stałego Pobytu jest dokumentem, który uprawnia do przebywania, mieszkania oraz podjęcia pracy na terytorium Stanów Zjednoczonych. Jest kartą identyfikacyjną rezydenta USA nieposiadającego obywatelstwa tego kraju. Ta bezterminowa wiza powstała w latach czterdziestych jako „Alien Registration Receipt Card“. Miała ona wymiar karty kredytowej, a napisy na niej oraz fotografia miały zielonkawy kolor.  To było właśnie powodem powstania i szybkiego rozpowszechnienia się zwrotu „Zielona Karta“. W międzyczasie Zielona Karta zmieniła już parę razy swój kolor. Przez pewien czas była różowa, a od roku 1999 ma znowuż lekko zielony odcień. Dzięki Zielonej Karcie już ponad 10 milionów obcokrajowców mieszka obecnie w USA. Posiadacze Zielonej Karty mają prawo opuszczenia Stanów Zjednoczonych w celach zarobkowych lub wypoczynkowych. Nie mniej jednak istnieją pewne ograniczenia, dotyczące tego jak długo dany imigrant może pozostawać poza terytorium Stanów Zjednoczonych bez ryzyka utracenia statusu stałego mieszkańca Stanów (Zielonej Karty). Czas pozostawanie poza granicami Stanów Zjednoczonych wynosi rok. Jeśli natomiast dany imigrant musi zostać poza granicą dłużej niż rok, powinien ubiegać się o ‘Reentry Permit’ (tzw. Biały Paszport), który można uzyskać od  USCIS.

 

Uwaga:

Tylko posiadacze Zielonej Karty mogą uzyskać Biały Paszport, odwiedzając inne kraje. Obywatele amerykańscy czy obcokrajowcy nieprzebywający w Stanach jako imigranci nie muszą ubiegać się o Biały Paszport.

 

Konieczność ubiegania się o Biały Paszport i jego uzyskanie jest spowodowana zabezpieczeniem przed uzyskaniem statusu stałego mieszkańca w innym kraju (Zielona Karta). Posiadacze Zielonej Karty, wyjeżdżający ze Stanów na dłuższy czas i niemający Białego Paszportu, mogą utracić Zieloną Kartę. Osoby posiadające status stałego mieszkańca powinny być tego świadome wyjeżdżając ze Stanów z Zieloną Kartą. Przewodnik na temat Zielonej Karty szczegółowo opisuje jak długo posiadacz Zielonej Karty może pozostać poza granicami Stanów Zjednoczonych bez ryzyka utracenia takiej karty, a także informacje o tym jak ubiegać się o Biały Paszport w przypadku, gdy dany obywatel nie planował dłuższego przebywania za granicą USA niż rok, ale okoliczności zmusiły go do pozostania za granicą (np. problemy zdrowotne niepozwalające chwilowo na podróż).

 

Obywatele wyjeżdżający ze Stanów na określony czas, powinni ubiegać się o uzyskanie Białego Paszportu i dopiero po tym jak taki paszport otrzymają mogą opuścić granice kraju. Jeśli bowiem wyjadą ze Stanów, zanim dostaną taki paszport, a ich prośba o nadanie Białego Paszportu nie zostanie pozytywnie rozpatrzona i go nie otrzymają, to może później pojawić się problem z powrotem do Stanów. Jedynym rozwiązaniem wtedy pozostaje staranie się o uzyskanie Statusu Powracającego Rezydenta, ale status taki nie jest gwarantowany.

 

Ważna informacja dla posiadaczy Zielonej Karty, planujących ubieganie się o obywatelstwo amerykańskie: Zanim właściciel Zielonej Karty będzie mógł ubiegać się o uzyskanie obywatelstwa amerykańskiego w procesie naturalizacji, musi spełnić wymagania stawiane rezydentom Stanów. Czas spędzony za granicą kraju nie jest wliczany jako czas bycia rezydentem Stanów Zjednoczonych. Posiadacze Zielonej Karty pozostający za granicą przed dłuższy okres czasu nie są przez ten czas rezydentami Stanów, a więc czasu tego nie wlicza się do czasu potrzebnego do wymagań stawianych rezydentom chcącym uzyskać obywatelstwo w procesie naturalizacji. Nie mniej jednak, możliwym jest przedstawienie „Wniosku o zachowanie rezydencji dla potrzeb naturalizacji”. Szczegóły, dotyczące całej tej procedury można znaleźć w Przewodniku na temat Zielonej Karty.

str. 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9